GDPR och Datasäkerhetspolicy

GDPR och Datasäkerhetspolicy bild

Vi samlar endast in personuppgifter för specifika, tydliga och legalt tillåtna ändamål och personuppgifterna kommer endast att användas för de syften de ursprungligen samlades in.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på, eller representerar samt företagets organisationsnummer. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt eller vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationerna.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss så som e-post eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar, vid personliga besök på en mässa eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig. Ditt namn och e-postadress lagras också i vårt e-postregister vi använder för utskick med nyheter angående vårt företag, projekt, evenemang, information och dylikt. Vi sparar dina uppgifter i detta register tills du meddelar att du inte längre vill. Du kan när som helst meddela att vi ska ändra dina uppgifter eller ta bort dej från vårt utskicksregister.

Vi delar aldrig ut eller säljer dina kontaktuppgifter till andra aktörer.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontakta då oss via thomas.olsson@eomek.se