Helhetsansvar

Helhetsansvar bild

Vi tar helhetsansvar

Vi åtar oss gärna uppdrag som innebär ett helhetsansvar från detaljtillverkning och montering fram till färdig produkt. Ett arbetssätt som kortar ledtider och säkerställer kvaliteten i hela kedjan Certifiering enligt ISO 9001:2008 är en del i vår ständiga strävan efter högsta möjliga kvalitet.

Det finns mycket att vinna

Fördelarna med att göra så mycket som möjligt hos en leverantör är uppenbara. Mindre transporter, mindre ställtider och en som har ansvar för att helheten fungerar. I företaget har vi kompetens inom mekanik, pneumatik, hydralik och elektronik. Vårt helhetstänkande omfattar också beställning av obehandlat gjutgods för vidarebearbetning hos oss.