High Tech

High Tech bild

Senaste tekniken finns i Tollarp

Erik Olssons Mekaniska är ett känt namn som leverantör till partikelacceleratorer runt om i Europa. Stora projekt där både hållfasthet, precision och kreativitet ställs på prov.

Medicinteknisk utrustning

Vidare är vi underleverantör till tillverkare av avancerad utrustning för medicinindustrin. Uppdrag som skiljer sig från mängden och som kräver specifika lösningar.

Exempel på kunder

General Electric Medical Systems
Paul Scherrer Institut
Diamond Light Source
MaxLab