Maskinindustri

Maskinindustri bild

Stor bredd

Många av våra kunder är maskintillverkare av olika slag. Vi tillverkar allt ifrån enskilda detaljer till färdigmonterade utrustningar.

Stor variation

Uppdragen kan vara av mycket varierande typ. Allt från rena svetsarbeten till kombinationer av bearbetning, svetsning och montage.