Tågindustri

Tågindustri bild

Stora format – hög säkerhet

Vi har under en mängd år varit leverantör till tågindustrin. Det innebär att vi har ett stort kunnande om både svetsning och bearbetning av såväl små som stora komponenter till branschen.

Höga säkerhetskrav

Förutom de stora formaten är kraven på hållfasthet och säkerhet utmärkande för tågindustrin. Våra produkter skall tåla många års dagliga påfrestningar.

Underhåll

Vi utför också uppdrag gällande underhåll och reparationer av järnvägsfordon, både på egen verkstad och ute i fält.