Montage

Montage bild

Få det färdigt från oss

Låt oss sköta monteringen. Kompetens för mekanik, pneumatik, hydralik och elektronik finns i företaget eller hos våra samarbetspartners.

Från beställning av råmaterial till färdigmonterad produkt

Fördelarna med att minimera antalet transporter och antalet inblandade företag är uppenbara. Både besparingar och högre kvalitet är oftast utfallet.