Historik

Historik bild

Från bysmedja till partikelacceleratorer

Erik Olssons Mekaniska verkstad är ortens äldsta företag. Under hela utvecklingen från bysmedja 1880 till dagens högteknologiska precisionsföretag har det ägts och drivits av familjen Olsson.

Från slutet på 1940-talet till slutet av 1960-talet tillverkade företaget egna produkter till sågverk och till transportbranschen. Under slutet på 1960-talet övergick vi till dagens verksamhet, vilket är legotillverkning till svensk och europeisk verkstadsindustri.